Γλωσσολογικον πονημα επι του “Σεβαστου” και των παραγωγων του

“Η Γκρέτα, καταφανώς εν μεγάλη διεγέρσει διατελούσα, χωρίς την παραμικράν προφύλαξιν, ανέσυρε εν ριπή οφθαλμού το φόρεμά της, και, αποκαλύπτουσα,

Continue reading »

By the (breaking) sea wave: A “Fluxus Eleatis” Discourse

Mr. FFF: Παρα θιν αλος. By the breaking sea wave. MM: I see Priest Chryses praying. For his daughter Chryseis

Continue reading »

On the Dark Side: A “Fluxus Eleatis” Discourse

Ludwig Wittgenstein: “In a conversation: one person throws a ball; the other does not know whether he is supposed to

Continue reading »